eng

Sürdürülebilir büyüme hedefiyle başarı hikayeleri yazıyoruz.

 

Sürdürülebilirlik İletişimi

insan yaşamının ve doğanın geleceğini şekillendiren ekonomik, toplumsal ve çevresel şartların korunması ve iyileştirilmesi için bireysel sorumluluklarımızın yanı sıra, kitlesel erişime sahip iş dünyasına büyük görev düşüyor. Dünyanın ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemek, şirketler için artık bir tercih değil, zorunluluk.

İş dünyasının sürdürülebilirlik yaklaşımını tedarikten üretime, pazarlamadan satışa tüm değer zincirlerinde benimsemesi elbette çok önemli. Ancak bu anlayışın çalışanları, iş ortakları, tedarikçileri, müşterileri, tüketicileri başta olmak üzere tüm paydaşları tarafından benimsenmesi ve geleceğimiz için daha geniş çaplı, daha etkili, daha anlamlı ortak bir harekete imza atılması gerekiyor. Bu noktada ‘iletişim’ vazgeçilmez bir disiplin.

Ünite İletişim, iletişim danışmanlığı ve rapor yayıncılığı alanlarında uzmanlığıyla geniş kitlelerin sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsenmesi için çalışmaktadır.

Kurumsal Sorumluluk İletişimi

Dünyamızın ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için iş dünyasının üzerine düşen görevlerden biri toplumsal iyileştirme. Bugün şirketler ticari değerleriyle değil, sosyal değerleriyle kabul görmektedir.Geniş kitlelere seslenen kurumlar, toplum yararına gerçekleştirdikleri çalışmalarla değer kazanıyorlar.

Ünite İletişim, sorumlu olduğu kurum ve markaları aktive ederek toplumda olumlu bir iz bırakmaktan mutluluk duymaktadır. Kurumsal ve toplumsal düzeyde en büyük yararın sağlanması amacıyla kurumsal sorumluluk iletişimi yönetiminde süreklilik ilkesini savunmaktadır.

Ünite İletişim ayrıca, toplumun sağlıklı geleceği için kurumsal gönüllü olarak eğitime katkı ve tabii afet korunma programları çerçevesinde birçok projeyi heyecan ve gururla yürütmektedir.
 
 

Finansal İletişim

Sermaye piyasalarının yapı taşlarından halka arz süreci, serbest piyasa ekonomisinin sürekliliği açısından taşıdığı önem dolayısıyla odaklı bir iletişim disiplinine sahiptir. Ünite İletişim, halka arz süreci ve halka açık şirketlerin iletişim yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatlarına hakimdir.

Ünite İletişim, bir şirketin hissedarı ve yatırımcıları nezdinde değerini yükseltmek için, finansal ve diğer bilgilerin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesiyle paylaşımını sağlamak üzere önemli bir stratejik rol üstlenmektedir.-

Sağlık İletişimi

Ünite İletişim, sağlık iletişiminde uzun yıllara dayalı bilgi ve birikimi ile Türkiye’de ve dünyada örnek teşkil eden çok sayıda çalışmaya imza atmıştır ve bu alanda kendini geliştirmeye devam etmektedir. Sağlıklı iletişim, sağlık iletişiminin vazgeçilmezidir. Sağlık iletişiminin temelinde ilaç ve tanıtım mevzuatlarına hakimiyet, sağlık okuryazarlığı, etik konulara hassasiyet gerekir. Özdenetimin büyük önem arz ettiği bu sektörde doğru bilgiye dayalı, etik ve ilkeli iletişim, tüketicinin bilgilenme hakkı ile ilaç sektörünün ve vazgeçilmez paydaşları tıp ve eczacı camiasının dinamiklerini buluşturmaktadır.

Ünite İletişim, Türkiye’de herkesin sağlık hizmetlerine kolaylıkla erişmesi adına sürekli gelişen gündeme uyumlu olarak, sağlık iletişimde devlet ve özel sektörle birlikte çalışmaktadır. Ünite İletişim, sağlık iletişiminde uzun yıllara dayalı bilgi ve birikimiyle Türkiye’de ve dünyada örnek teşkil eden çok sayıda çalışmaya imza atmıştır ve bu alanda kendini geliştirmeye devam etmektedir.
 
 

İç İletişim

Ünite İletişim, kurumun ve çalışanlarının birbirlerinden öğrenerek gelişmelerini ve bu yolla ortak kültür yaratma çabalarını destekleyen projeler üretmeyi ilke edinmiştir. İç iletişim, Ünite İletişim'in uzmanlık alanlarının merkezinde yer alır ve iletişim çözümleri üretimindeki ‘olmazsa olmaz’ yaklaşımıdır. Kurum çalışanlarını, kurumu her platformda temsil eden iletişim elçileri olarak kabul eden bu disiplin kapsamında Ünite İletişim, kurumun ve çalışanlarının birbirlerinden öğrenerek gelişmelerini ve bu yolla ortak kültür yaratma çabalarını destekleyen projeler üretmeyi ilke edinmiştir.

Ünite İletişim, kurumiçi iletişim çalışmalarını aynı zamanda kurumları “En Çok Çalışılmak İstenen Şirket” ve “En İyi İşveren” olarak konumlandırma ekseninde değerlendirmekte ve kurumun dış iletişim faaliyetlerinin planlamasında “önce çalışan bilgi sahibi olmalı” ilkesine bağlı hareket etmeye özen göstermektedir.