eng

İş disiplinlerimizle iletişimimizi sürdürülebilir kılıyoruz.

 

Medya İlişkileri

Ünite İletişim, medya ortamını tanımayı ve medya aracılığıyla ülke gündemini ve pazar dinamiklerini izlemeyi ve anlamlı sonuçlar çıkarmayı görevi addetmektedir. Medyayı iş ortağı olarak değerlendirmekte ve vazgeçilmez paydaşı olarak görmektedir. Ünite İletişim'in medya ilişkilerinde, karşılıklı güven unsuru, dürüstlük, hız ve kalite temeldir. Ünite İletişim, müşterilerine stratejik medya iletişim yönetimi sunarken, medya için güvenilir bir haber kaynağı olmayı hedeflemektedir.

Kriz İletişimi

En ufak tüketici şikayetinden en büyük doğal afetlere kadar her kategoride yaşanan krizler, Ünite İletişim tarafından müşterileri adına en ciddi şekilde algılanır ve yönetilir. Kriz yönetiminde Ünite İletişim'in temel prensibi, krizleri öngörebilmek ve olası kriz senaryolarına göre en uygun dokümantasyon, reaksiyon ve hareket planlarıyla önceden hazırlıklı olmaktır. Kriz koordinasyon merkezlerinin oluşturulması, sanal kriz yönetimi tatbikatlarının düzenlenmesi gibi uygulamalar, Ünite İletişim'in kriz yönetimi operasyonlarının doğal uzantılarıdır.
 
 

Etkinlik Yönetimi

Ünite İletişim, bütünleşik iletişim danışmanlığı kapsamında yaratıcı etkinlik planlanmasından ve eksiksiz uygulanmasından sorumludur.
Etkinlik yönetimi, Ünite İletişim'in koordinasyon disiplininin en önemli yansıması olan hizmet birimidir. Birebir iletişim fırsatıyla yüz binlerce kişiye dokunulan tüketici aktivasyonunu, etkinlik yönetimi açısından aynı derecede önemli kabul etmekte ve aynı hassasiyetle koordine etmektedir.

Reklam

Ünite İletişim, bütünleşik iletişim yönetimi anlayışıyla, “Yaratıcı Ünite”siyle grafik-tasarım ve reklam hizmetlerini de tek bir çatı altında sunmaktadır.
Hizmet verdiği kurum ve markalarla sürekli diyalog içinde olan Ünite İletişim, bilgi birikimini yaratıcılıkla bütünleştirerek reklam çözümlerinde de sonuç odaklı çalışmalara imza atmakta ve fark yaratmaktadır.
 
 

Dijital İletişim

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesiyle birlikte dijitalleşen ve bireyselleşen medya ortamında, Ünite İletişim de yetkinliklerini sürekli geliştirmekte, dönüşümü yönetmektedir. Dijital çağın gerektirdiği hızla yıllardır biriktirdiği bilgi ve deneyimi en iyi şekilde harmanlayan Ünite İletişim, çoğalan ve farklılaşan mecralarda, bireysel ve toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara uygun iletişim çözümleri üretmekte, iddiasını bu alana da taşımaktadır.